WS TOWER

WS Towers to grupa wież kratowych wykonanych z 6-metrowych segmentów, wykorzystywanych w telefonii komórkowej, do mikrofal lub do mocnych oświetleń.

KLUCZOWE CECHY WS TOWER

Segmenty składające się z elementów rurowych: poprzeczne usztywnienie i nogi

Segmenty o długości 6 m połączone okrągłymi kołnierzami ze śrubami klasy 8.8

Typowym fundamentem pod 60-metrową wieżę jest 40 m3 betonu strukturalnego C30 / c37

Ta grupa wież składa się z segmentów w kształcie trójkąta równobocznego. Typ wieży jest wybierany na podstawie:

-Strefy wiatrów
-Założeń odnośnie konfiguracji anten

Specyfikacja WS Towers