Pomiary Pola Elektromagnetycznego

LBPEM realizuje badania Natężenia Pola Elektromagnetycznego (PEM):

Akredytacja

Dokumentem potwierdzającym prawidłowe funkcjonowanie Systemu Zarządzania oraz kompetencje techniczne naszego laboratorium badawczego w zakresie wykonywanych badań oraz Systemu Zarządzania jest uzyskany certyfikat akredytacji AB 1143 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.