Kontakt

SIEDZIBA GŁÓWNA

WaveNet Sp. z o.o.

05-800 Pruszków
ul. Promyka 93
Tel. +48 22 423 75 32

MAGAZYN WAVENET
05-804 Pruszków
ul. Południowa 9

PRODUKCJA KONSTRUKCJI STALOWYCH
05-804 Pruszków
ul. Południowa 9

NIP: 5222581230
KRS: 0000047579
REGON: 017053055
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS

SKONTAKTU SIĘ

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami za pomocą
poniższego formularza